AloitaAktia

Impakti-salkku

Sijoituspalvelu, jossa yhdistyvät hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja tuottava ETF-sijoittaminen.

Pienillä valinnoilla on suuri vaikutus

300 € kuukaudessa = yli 200 000 kg CO2 päästövähennys 20 vuodessa

Laske oma impaktisi
Uusiutuvan energian rahastoillamme on vaikutettu tähän mennessä
CO₂-päästövähennys
1,2 Mt
Hiilidioksiditonnia vähennettyjä päästöjä
Tuuli- ja aurinkovoima
2 300 000 MWh
Ekologisesti ja kestävästi tuotettua sähköä
Hiilijalanjälki
120 000
Suomalaisen vuosittainen päästömäärä katettu

Valitsemalla Impaktin hyödyt kolmella tavalla

1
Taloudellinen hyöty
Impakti-salkku on laajasti hajautettu ja tasapainoitettu automaattisilla ja älykkäillä algoritmeilla. Et luovu hyvästä tuotosta.
2
Vastuullinen valinta
Tutkimuksien mukaan vastuullisten yritysten tuotto on pitkällä aikajänteellä ollut tavallisia sijoituksia parempi.
3
Sosiaalinen hyöty
Sijoitukset edistävät aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen tai eriarvoisuuteen liittyen.
Aloita sijoittaminen
Sijoitussuunnitelma

Tehokas ja vaikuttava sijoitussuunnitelma

Maksimoidaksemme salkkusi positiivisen vaikutuksen maailmaan, sijoitamme riskitasollesi sopivan osan varoistasi impakti-sijoituskohteisiin, jotka auttavat ratkaisemaan YK:n tunnistamia maailman keskeisimpiä ongelmia.
Impakti-rahasto
35 %
Vastuulliset osakkeet
52 %
Vastuulliset korot
13 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Riskitaso
riskiä tavoitteleva

Impakti-rahasto

Riskitaso 8
Impakti-rahasto sijoittaa kohteisiin, jotka pyrkivät aktiivisesti edistämään YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta (SDG). Rahasto sijoittaa varansa suurelta osin suoraan kohteidensa käyttöön: esimerkiksi rahoittamalla projekteja, jotka rakentavat aurinko- ja tuulipuistoja.
Impakti-rahasto

Impakti-rahasto

35 %

Impakti-rahasto

35 %

Vastuulliset osakkeet

Riskitaso 8
Kun valitset Impakti-salkun, sijoitetaan rahasi ainoastaan sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka täyttävät tiukat vastuullisuuskriteerit. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisten ja ympäristökysymysten huomioimista yritysten toiminnassa.

Vastuulliset korot

Riskitaso 8
Vastuullisia korkosijoituksia ovat sosiaalisen, ympäristöllisen ja hyvän hallintotavan täyttävien yhtiöiden liikkeeseenlaskemia velkakirjoja. Myös suurin osa sekä kehittyneiden että kehittyvien valtioiden velkakirjoista kuuluvat tähän ryhmään.
Impakti–sijoitukset
Impakti–sijoituksillasi olet mukana hankkeissa, jotka vaikuttavat seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin:
Ei köyhyyttä (3)
Sukupuolten tasa-arvo (1)
Terveyttä ja hyvinvointia (1)
Edullista ja puhdasta energiaa (35)
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (8)
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja (32)
Kestävät kaupungit ja yhteisöt (24)
Ilmastotekoja (17)
Vastuullista kuluttamista (3)
Maanpäällinen elämä (1)
Hyvä koulutus (2)
Vedenalainen elämä (1)
Eriarvoisuuden vähentäminen (2)
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR
24 %
BlueOrchardin mikrolainarahasto on ollut toiminnassa lähes 20 vuotta ja se rahoittaa yrittäjyyttä mikrolainoilla kehittyvissä maissa, missä rahoituksen saatavuus on heikkoa. Mikrolainat ovat kooltaan tyypillisesti pieniä muutaman tuhannen dollarin kokoisia lainoja, joilla yrittäjät hankkivat esimerkiksi taimia, tuotantoeläimiä, ompelukoneita jne. Mikrolainat tarjoavat yrittäjille keinon parantaa omia ja läheistensä elinoloja, minkä lisäksi jopa 77 % lainoista päätyy naisasiakkaille.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
M&G Positive Impact Fund Class EUR C ACC
19 %
M&G Positive Impacts Fund sijoittaa maailmanlaajuisesti sijoitusstrategialla, joka muistuttaa omaamme. Suurin osa rahaston varoista vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin 3 (Terveyttä ja hyvinvointia), 7 (Edullista ja puhdasta energiaa), 8 (Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua) sekä 9 (Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja).
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Kempower Oyj
5 %
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Taaleri Tuulirahasto IV Rahoittajat voitonjakolaina
4 %
Taaleri Tuulirahasto IV on Taalerin neljäs kotimaiseen tuulivoimaan sijoittava rahasto. Sijoittaminen tuulivoimaan on taloudellisesti kannattavaa, sillä teknologian kehityksen myötä tuulivoimateknologianhinta on laskenut, tuulivoimalaitosten tuotantokyky kasvanut ja tekninen käyttöikä pidentynyt. Rahaston oman pääoman tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa varansa kotimaisiin teollisen kokoluokan tuulivoimahankkeisiin. Sijoitukset pyritään tekemään kotimaisiin rakennusvaiheessa oleviin hankkeisiin, mutta rahasto voi sijoittaa myös tuotannossa oleviin laitoksiin. Tällaisina kohteina on identifioitu mm. Oltavassa sijaitseva 19 voimalan ja noin 90 MW:n sekä Posiolla sijaitseva 20 voimalan ja noin 100 MW:n tuulivoimahankkeet. Rahasto on tunnistanut myös muita potentiaalisia sijoituskohteita. Rahasto on vielä varainkeruuvaiheessa, mutta täydessä kapasiteetissaan sen kohteiden arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä vuosittain jopa 91 500 tonnia.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Näytetään 4/55
Sama hallinnointipalkkio salkun koosta riippumatta

Sama hallinnointipalkkio salkun koosta riippumatta

0,45 %

Palvelun kokonaiskustannus koostuu hallinnointipalkkiosta ja salkussa käytettyjen sijoitustuotteiden palkkioista.

Impakti–laskuri

Laske minkälaisen impaktin voit tehdä sijoituksillasi ympäröivään maailmaan ja omaan lompakkoosi seuraavien 20 vuoden aikana.
Kuukausisijoitus
Kertasijoitus

300 €/kk

0
5 000 €
Laskelma perustuu 5,3 % keskimääräiseen kasvuun vuodessa.
Tuottoarvio
Varat yhteensä *
128 270 €
Salkun arvioitu arvo 20 vuoden päästä
Päästövähennys **
161 510 CO₂ kg
Arvio vähennetyistä päästöistä 20 vuoden aikana
Sosiaalinen vastuu
13 SDG
YK:n kestävän kehityksen tavoitetta
* Kokonaistuottu laskettu riskitasolla 8. On mahdotonta ennustaa todellista kokonaistuottoa. Esimerkkilaskelman tuottoprosentti on vain oletus ja arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. ** Arvioitu Impakti-salkun päästövähennys
Aloita sijoittaminen
Impaktisi lukuina
Miltä sinun päästövähennys 20 vuoden päästä näyttää, kun se on muunnettu erilaisiksi tilastoiksi?
Hiilijalanjälkeä
suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä
15
Matkustaminen
edestakaista lentoa Suomesta Aasiaan
28
Ruoka
banaanin elinkaarta puusta suuhun
984 817
Liikkuminen
kilometriä henkilöautolla
1 022 215
Energia
saunailtaa sähkölämmitteisellä saunalla
67 730
Matkustaminen
edestakaista matkaa ruotsinlaivalla
1 121
Tiesitkö että elintapojemme ilmastovaikutusta voidaan mitata ja vertailla keskenään hiilijalanjäljellä? Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on yhteensä 10 300 kg CO₂ vuodessa.
Sosiaalinen vastuu
Impakti–sijoituksillasi olet mukana hankkeissa, jotka vaikuttavat seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin:
Ei köyhyyttä
Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 1
Sukupuolten tasa-arvo
Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 5
Terveyttä ja hyvinvointia
Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 3
Edullista ja puhdasta energiaa
Varmistaa edullinen, luotettava ja kestävä sekä uudenaikainen energia kaikille.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 7
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 8
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 9
Kestävät kaupungit ja yhteisöt
Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 11
Ilmastotekoja
Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 13
Vastuullista kuluttamista
Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 12
Maanpäällinen elämä
Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 15
Hyvä koulutus
Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 4
Vedenalainen elämä
Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat, sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 14
Eriarvoisuuden vähentäminen
Vähentää eriarvoisuutta ja edistää kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista.
YK:n kestävän kehityksen tavoite nro. 10
Impakti FAQ

Onko sinulla vielä avoimia kysymyksiä Impakti-sijoittamisesta?

Mitä on impakti-sijoittaminen?

Kutsumme impakti-sijoittajamiseksi sellaista sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyen. Impakti-sijoittaminen tunnetaan myös nimellä vaikuttavuussijoittaminen.

Mitä eroa on impakti-sijoittamisella ja vastuullisella sijoittamisella?

Vastuullisessa sijoittamisessa karsitaan ongelmayhtiöt, kun taas impakti-sijoittamisessa sijoitetaan ratkaisuja tarjoaviin yhtiöihin. Impakti-sijoittajaminen on sellaista sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyen.

Mikä on Impakti-rahasto? Miten se eroaa Impakti-salkusta?

Impakti-rahasto sijoittaa sellaisiin kohteisiin, jotka hyvä tuoton lisäksi tavoittelevat jotain positiivista mitattavissa olevaa hyötyä yhteiskuntaan tai ympäristöön. Impakti-rahasto ei sellaisenaan kuitenkaan sovellu salkun ainoaksi sijoitukseksi, vaan se toimii parhaiten osana hajautettua sijoitussalkkua.

Impakti-salkun ydin on rakennettu vastuullisista ETF-sijoituksista, joilla salkkuun saadaan laaja hajautus kustannustehokkaasti. Vastuulliset ETF-sijoitukset mahdollistavat myös sen, että salkku voidaan räätälöidä sinun riskitasollesi sopivaksi. Tämän lisäksi Impakti-salkku sijoittaa riskitasollesi sopivan määrän Impakti-rahastoon, jonka kautta salkkuusi tehdään impakti-sijoituksia ja osallistut myös maailman keskeisimpien ongelmien ratkontaan.

Onko impakti-sijoittaminen kannattavaa?

Impakti-sijoittamista on monenlaista: Uusiutuvan energian rakennusprojektin rahoittaminen on riskiltään ja tuotto-odotukseltaan hyvin erilaista kuin mikrolainaaminen kehittyvien maiden yrittäjille. Jonkin impakti-sijoituksen tuotto-odotus voi olla kymmeniä prosentteja vuodessa, kun taas toisen 1 % vuodessa. Kuten tavallisessakin sijoittamisessa, pitää impakti-sijoittajan aina verrata tuotto-odotusta sijoituksen riskisyyteen ja tehdä sijoituspäätökset tämä huomioiden.

YK:n arvioiden mukaan kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen voisi vaatia jopa 30 000 miljardin euron investointeja - tämä antaa käsityksen siitä kuinka paljon impakti-sijoittamiselle on kysyntää.

Impakti-sijoittaminen on siis aivan yhtä kannattavaa kuin tavallinen sijoittaminen. Vaihtoehtoja on kuitenkin vähemmän, joten impakti-sijoittamisessa on tärkeää varmistaa että sijoittaja saa riittävän hajautuksen ja että salkku vastaa hänen riskitasoaan. Impakti-palvelussa tämä tehdään sijoittamalla impakti-kohteiden lisäksi myös vastuullisiin osake- ja korkosijoituksiin, jolloin sijoitukset saadaan hajautettua tuhansiin yrityksiin.

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen